Colofon

Hoofdredacteur

Hilde Veeren

Vormgeving

Hannah Lourens

Niek van Dijk

Eindredactie

Marique de Vries, Davina Harte, Saar Langkamp en Marisa Bokma

Beeldredactie en producer

Sanne Kesler

Secretariaat

Jacqueline Kruimink

Brand Partnerships Manager

Emma Berkhout

Uitgever

Anton Pijper

Redactieadres

Pijper Media

Spaklerweg 53
1114 AE Amsterdam