Deze 6 werkgewoonten kunnen een signaal van ADHD zijn

Vooral nummer 4 is herkenbaar.

ADHD wordt ook wel in verband gebracht met hyperactiviteit of wordt een zogeheten 'aandachtstekortstoornis' genoemd. En hoewel vaak kinderen gediagnosticeerd worden met deze stoornis, zijn er ook heel veel volwassenen die ermee kampen. Hier wordt op oudere leeftijd echter niet heel veel meer aan gedaan. Enne, dat kan nog eens knap lastig zijn wat betreft je carrière. Huffpost sprak daarom een aantal experts over de werkgewoonten welke kunnen duiden op ADHD.

ADHD

"Elk persoon met ADHD is uniek en de symptomen van ADHD kunnen per persoon verschillen", stelt Sean Abraham, klinisch maatschappelijk werker. "Terwijl de ene persoon met deze aandoening misschien niet geniet van een bepaald type carrière vanwege de symptomen, kan een ander wel slagen in dezelfde functie." En hoewel er grote verschillen tussen verschillende mensen zitten, zijn er wel degelijk signalen op de werkvloer die kunnen duiden op ADHD. Verschillende experts leggen deze signalen uit.

1. Alles moet perfect zijn

Verschillende mensen op de werkvloer die ADHD hebben, kunnen perfectionistische neigingen hebben, zo vertelt psycholoog Dede O'Shea. "ADHD heeft invloed op een deel van de hersenen en hoe je je aandacht verdeeld. Bij mensen met ADHD werkt dat controlegebied niet goed. Ze kunnen hun aandacht dus echt niet richten op wat ze moeten doen. Ze blijven maar heen en weer gaan tussen al die verschillende ideeën. En dus kan dat perfectionisme soms ontstaan als een manier om daarmee om te gaan en te denken: 'Oké, als ik alles goed gedaan heb, dan kan ik pas beginnen'. En juist daar is waar ze in de problemen komen, omdat ze nooit op dat punt komen waar ze het gevoel hebben dat alles perfect genoeg is om echt te kunnen beginnen."

2. Uitstellen tot de laatste minuut

"Van de populaire 'werkarchetypes' zou de 'uitsteller' een manier zijn waarop volwassen ADHD zich presenteert", zo stelt klinisch universitair hoofddocent psychiatrie Dr. Deepti Anbarasan. "Dit kan worden toegeschreven aan hun problemen met uitvoerend functioneren en met het tijdig structureren van hun taken."

"Werkarchetypes bij mensen met ADHD zijn net zo divers als bij elke andere groep. Sommige vertonen misschien uitstelgedrag, en anderen gebruiken misschien urgentie als motivator om uitstelgedrag te bestrijden."

3. Altijd te laat komen bij vergaderingen en op het werk

Mensen met ADHD kunnen soms moeite hebben met op tijd komen. ADHD staat namelijk ook bekend als 'tijdsblindheid', waarbij mensen die kampen met ADHD moeite kunnen hebben om in te schatten hoeveel tijd ze nodig hebben om te komen waar ze naartoe willen. O'Shea vertelt: "Wat ik vaak hoor is dat mensen met ADHD om 9 uur op hun werk moeten zijn, waardoor ze 9 uur in hun hoofd hebben, wat precies de tijd is wanneer ze hun huis verlaten, omdat ze dus alleen maar aan 9 uur denken."

4. Instorten als het werk te stressvol wordt

De zogeheten 'prefrontale cortex' zorgt ervoor dat je hersenen je aandacht en emotionele reacties regelen. Bij mensen met ADHD kan dat gebied onderontwikkeld zijn", aldus O'Shea. "Als ze al die verschillende gedachten en emoties niet onder controle kunnen houden in een stressvolle situatie, kan dat leiden tot ontregeling, een soort van mentale inzinking. Veel mensen worden gewoon blanco door die ontregeling, of hebben een uitbarsting en worden ze echt emotioneel en prikkelbaar."

"Omdat mensen met ADHD al moeite hebben met hun reactievermogen, kan dat extra stukje, wanneer er een verandering is, leiden tot die emotionele ontregeling", zo stelt O'Shea.

5. Email-fouten

"Uitvoerend functioneren staat gelijk aan de manager in je hersenen – het is iets wat je helpt om georganiseerd te blijven", zo legt O'Shea uit. "En bij mensen met ADHD kan hun uitvoerend functioneren aangetast zijn en kunnen ze moeite hebben met concentreren wanneer dat nodig is. Ze hebben altijd de neiging om zich te haasten bij wat ze aan het doen zijn. Ze kunnen het gevoel hebben van: 'Oke, ik ben aan het werk...', maar ze zijn nog steeds niet in staat om de aandacht erbij te houden en om alle informatie te lezen en verwerken. Het is moeilijk voor hun hersenen om lang genoeg gestimuleerd te blijven bij taken zoals e-mails lezen. Het ADHD-brein heeft veel constante stimulatie nodig."

6. Brainstormen over creatieve ideeën die ze later moeilijk kunnen uitvoeren

Mensen met ADHD denken vaak in creatieve oplossingen. Echter, kunnen deze mensen ook problemen ervaren door het verminderde uitvoerend functioneren. "Op de werkvloer kunnen mensen met ADHD bekend staan als grote creatieve denkers, echter gepassioneerd en iemand die je in je team wil hebben. Maar tegelijkertijd kunnen ze nog steeds problemen hebben, omdat ze niet goed weten hoe ze dingen moeten bedenken om echt aan de slag te gaan."

Bron: Huffpost | Beeld: Adobe Stock