Science says: op deze leeftijd zijn we het meest ongelukkig

Heb jij die leeftijd al bereikt?

A happy family in walks hand in hand down a paradise beach durin

Geluk is voor iedereen anders. Terwijl de een droomt van een leven op een zonnig eiland, is de ander gelukkig op een heel andere plek met bijvoorbeeld vrienden en familie om zich heen. Toch schijnt er een bepaalde leeftijd te zijn waarop we het minst gelukkig zijn.

De gelukscurve

Misschien heb je weleens van de gelukscurve gehoord. Economen, psychologen en sociologen ontwikkelden het in de jaren zeventig. Ze waren in staat om een trend te analyseren die verband houdt met de tevredenheid en het subjectieve welzijn dat mensen gedurende hun leven ervaren.

Een gelukscurve klinkt niet heel abstract, maar om het wat concreter te maken zou je de gelukscurve als een U-vorm kunnen zien. Hoe hoger iemand zich in de U bevindt, hoe gelukkiger. De U-vorm symboliseert in principe het hele leven. Het linker topje van de U staat voor de kindertijd en vanaf dat moment totdat we volwassen zijn, neemt ons geluk geleidelijk af. Op den duur bevinden we ons dus in een fase waarin we het minst gelukkig zijn. Gelukkig eindigt het niet daarmee, want het krabbelt op een gegeven moment weer op en je zult volgens de gelukscurve dan zelfs opnieuw het niveau van volledige geluk ervaren.

Het ongelukkigst

Het onderste deel van de gelukscurve, die slaat natuurlijk iedereen het liefst over. De vraag die veel mensen logischerwijs dan ook stellen is wanneer ze zich (waarschijnlijk) het ongelukkigst zullen voelen. David Blanchflower en Andrew Oswald bestudeerden de gelukscurve voor hun onderzoek Is Well-Being U-Shaped over the Life Cycle? 

Voor hun onderzoek analyseerden ze de data van twee miljoen mensen uit meer dan 70 landen. Ze keken naar hun gevoel van welzijn en concludeerden dat mensen tussen de 40 en 50 jaar de meeste tekenen van depressie, angst en stress vertoonden. Het verrassende vonden de onderzoekers dat dit voorkwam bij alle lagen van de samenleving. "Het overkomt mannen en vrouwen, alleenstaanden en getrouwden, rijken en armen, en mensen met en zonder kinderen", vertelde hoofdonderzoeker Oswald erover.

Onderzoeker Blanchflower breidde het onderzoek in 2020 uit en richtte zich niet op 70 landen, maar ditmaal op 132 landen. Hij legde de pieken in de curve opnieuw onder de loep en liet mensen met verschillende achtergronden enquêtes invoeren. De resultaten van zijn onderzoek publiceerde hij in het National Bureau of Economic Research. Dit keer was de onderzoeker erin geslaagd om een specifieke leeftijd te noemen waarop mensen zich het meest ongelukkig voelen: 47,2 jaar, en 48,2 jaar voor mensen uit ontwikkelingslanden.

Het wordt beter

Waarom zijn mensen juist op 47- à 48-jarige leeftijd het minst gelukkig? Het zou te maken kunnen hebben met het feit dat ze inmiddels een realistischere kijk op het leven hebben. Ook hebben mensen op die leeftijd veel verantwoordelijkheden, waardoor de kans op meer stress aanwezig is. Ook staan mensen stil bij gestelde doelen die ze niet hebben bereikt en bij een gezondheid die al wat achteruit begint te gaan. Maar – er is gelukkig een maar – het wordt beter.

Blanchflower wist met zijn studie te vertellen dat het gevoel van geluk geleidelijk aan weer toeneemt en we gemiddeld op 50-jarige leeftijd het niveau van persoonlijke voldoening weer hebben bereikt. Tot deze leeftijd leren we namelijk hoe we ons moeten aanpassen aan de 'nieuwe realiteit'. Hierdoor worden mensen veerkrachtiger en weten mensen beter wat ze willen prioriteren. "Wanneer je boven de 50 bent, word je dankbaarder voor wat je hebt, iets wat voor die leeftijd minder aanwezig is."

Bron: Maire Claire España | Beeld: Adobe Stock