Zoveel tijd moet je alleen doorbrengen om je 'eenzaam' te voelen

De gezondheidsrisico's zijn even dodelijk als het dagelijks roken van een tiental sigaretten.

In onze gedachten zijn eenzaamheid en alleen zijn vaak met elkaar verbonden. Het is geen fijn gevoel en leidt tegenwoordig tot één van de grootste problemen voor de volksgezondheid. Het kan namelijk een negatieve invloed hebben op je mentale en fysieke gezondheid. Toch is er nog weinig onderzoek gedaan of er echt een verband is tussen deze twee onderwerpen, tot nu toe.

Eenzame tijd

Of er een verband is tussen eenzaamheid en je eenzaam voelen was altijd nog een grote vraag, maar daar komt vanaf nu verandering in. In de Journal of Research in Personality is een studie gepubliceerd waarin onderzoekers van de Universiteit van Arizona wel degelijk iets ontdekten. Uit de nieuwe studie is namelijk gebleken dat het gevoel van eenzaamheid niet nauw samenhangt met een eenzame tijd – totdat je 75% van je tijd alleen doorbrengt.

Leeftijdsverschil

Daarnaast hebben gevoelens van eenzaamheid ook te maken met leeftijd. Zo is er bijvoorbeeld geen verband tussen eenzaamheid en je eenzaam voelen bij volwassenen jonger dan ongeveer 40 jaar oud. Onder oudere mensen, in de leeftijd van 68 jaar en ouder, bestaat er wél een verband tussen deze twee onderwerpen, volgens David A. Sbarra, senior auteur van het artikel en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Arizona.

"Een mogelijke verklaring hiervoor is dat oudere volwassenen hun isolement anders bekijken dan jongere volwassenen", deelde hij eerder aan HuffPost. "Ze beschouwen meer tijd alleen, misschien als een teken van de waarschijnlijkheid van nog meer tijd alleen, wat een gevoel van eenzaamheid kan creëren. Maar we hebben nog steeds geen goed begrip van deze bevinding, we suggereren op dit moment alleen mogelijke verklaringen", aldus Sbarra.

Sociale contacten

Bij jongere mensen kan eenzaamheid en je eenzaam voelen voorkomen worden door tijd te besteden aan social media. "Terwijl oudere volwassenen misschien écht alleen zijn als ze alleen zijn, kunnen jongere volwassenen meer socialiseren, zelfs als ze niet objectief met anderen zijn", vervolgt de professor. Daarbij hebben de verschillen in generatie in eenzaamheid en je eenzaam voelen te maken met een gebrek aan sociale contacten, voornamelijk bij de oudere mensen die met pensioen zijn. Het verlies van werkrelaties kunnen namelijk zorgen voor eenzaamheid.

Wereldwijd probleem

Dat eenzaamheid een zorgelijk probleem is voor de volksgezondheid moge duidelijk zijn. De gezondheidsrisico's zijn even dodelijk als het dagelijks roken van een tiental sigaretten. Dit bracht Sbarra eerder dit jaar uit in een rapport waarin hij zich verdiepte in de eenzaamheid in de VS, waar de wijdverbreide eenzaamheid een epidemisch niveau heeft bereikt.

Bron: HuffPost | Beeld: Adobe Stock